VIỆN THẦN HỌC BÁP-TÍT VIỆT NAM

Vietnamese Baptist Theological Seminary

Ban Quản Trị - Board Of Trustees

Chairman Rev. Tran Tu Hong Son

West Houston Vietnamese Baptist Church, TX

Ex-officio Member Rev. Ức chiến Thắng
President, Liên Hội Tin Lành Báp-Tít VN- Bắc Mỹ

Board Member Rev. Dr. Samuel James
SBC Missionary in VN

Board Member Rev. Nguyen Linh An
Vietnamese Community Church (Baptist), Oklahoma

Board Member Dr. Nguyễn Thanh Đức
Ottawa, Canada